Modernizacja linii 220 kV
Byczyna - Siersza


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

wrzesień 2019 r.

Zakończenie prac modernizacyjnych

We wrześniu zakończyła się modernizacja linii. Inwestor dokonał odbioru technicznego inwestycji.


sierpień 2019 r.

Modernizacja na ostatniej prostej

Trwają procedury związane z zakonczeniem ustanowienia służebności przesyłu i oszacowania odszkodowań.


czerwiec - lipiec 2019 r.

Testy modernizowanej linii 220 kV

Na całej długości linii kończą się prace modernizacyjne. Trwają badania i testy.


maj 2019 r.

Pomiary parametrów linii

Wykonawca przeprowadził większość prac związanych z modernizacją linii 220 kV. Trwają pomiary parametrów linii po modernizacji.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.