Modernizacja linii 220 kV
Byczyna - Siersza


Kwadrat


Boże Narodzenie 2019
AKTUALNOŚCI

wrzesień 2019 r.

Zakończenie prac modernizacyjnych

We wrześniu zakończyła się modernizacja linii. Inwestor dokonał odbioru technicznego inwestycji.


sierpień 2019 r.

Modernizacja na ostatniej prostej

Trwają procedury związane z zakonczeniem ustanowienia służebności przesyłu i oszacowania odszkodowań.


czerwiec - lipiec 2019 r.

Testy modernizowanej linii 220 kV

Na całej długości linii kończą się prace modernizacyjne. Trwają badania i testy.


maj 2019 r.

Pomiary parametrów linii

Wykonawca przeprowadził większość prac związanych z modernizacją linii 220 kV. Trwają pomiary parametrów linii po modernizacji.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.