Modernizacja linii 220 kV
Byczyna - Siersza


Kwadrat


AKTUALNOŚCI

maj 2019 r.

Pomiary parametrów linii

Wykonawca przeprowadził większość prac związanych z modernizacją linii 220 kV. Trwają pomiary parametrów linii po modernizacji.


marzec 2019 r.

Informacja prasowa

Linia 220 kV Byczyna – Siersza. Czas na modernizację

W marcu rozpoczęły się prace modernizacyjne na całej trasie linii 220 kV Byczyna - Siersza. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego południowej Polski. Dzięki modernizacji linii zmniejszy się ryzyko występowania przerw w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców aglomeracji śląskiej.


Modernizowana linia ma bardzo istotne znaczenie dla skuteczności działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w regionie południowej Polski - mówi Waldemar Michniewicz ze SPIE Elbud Gdańsk S.A. - Zaplanowane prace remontowe, oprócz zapewnienia bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej przez następne kilkadziesiąt lat, zwiększą bezpieczeństwo związane z funkcjonowaniem linii.

Przedstawiciel wykonawcy deklaruje, że dołoży wszelkich starań, by modernizacja linii w jak najmniejszym stopniu była uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Oczywiście możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego w trakcie prac modernizacyjnych oraz zwiększenie ruchu na lokalnych drogach dojazdowych. Podkreślić należy, że każda inwestycja elektroenergetyczna realizowana na rzecz PSE S.A. spełnia surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego w zakresie oddziaływania na środowisko linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Istniejąca linia elektroenergetyczna 220 kV Byczyna – Siersza została wybudowana w 1968 roku. Linia przebiega przez gminę Trzebinia w województwie małopolskim oraz gminę Chrzanów i miasto na prawach powiatu Jaworzno w województwie śląskim, łączy ze sobą stację elektroenergetyczną Byczyna zlokalizowaną w Jaworznie ze stacją elektroenergetyczną Siersza w gminie Trzebinia w powiecie chrzanowskim.

Przypomnijmy, że inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., a wykonawcą inwestycji SPIE Elbud Gdańsk S.A.

****
Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Wykonawca

SPIE Elbud Gdańsk S.A. należy do Grupy SPIE SAG – jednego z wiodących dostawców usług i systemów w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu.

SPIE Elbud Gdańsk S.A. specjalizuje się w budowie, w tym także w systemie „pod klucz”, stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, linii kablowych i napowietrznych na wszystkich poziomach napięć oraz w ich modernizacji i remontach.


ZOBACZ WSZYSTKIE
Lokalizacja Stacji Piła-Krzewina
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.