Modernizacja linii 220 kV
Byczyna - Siersza


Kwadrat


Galeria

Linia Byczyna - Siersza galeria
Linia Byczyna - Siersza galeria
Linia Byczyna - Siersza galeria

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.