Modernizacja linii 220 kV
Byczyna - Siersza


Kwadrat


Zakres prac

Planowany remont linii obejmuje:

  • przygotowanie projektu wykonawczego na podstawie pomiarów i analiz istniejącej linii,
  • wymianę, wzmocnienie lub podwyższenie słupów wymagających modernizacji,
  • uzupełnienie i wymianę uszkodzonych elementów słupów,
  • zabezpieczenie antykorozyjne słupów,
  • wymianę izolacji między przewodami a konstrukcjami słupów (łańcuchy izolatorowe),
  • wymianę przewodu odgromowego chroniącego linię przed wyładowaniami atmosferycznymi.
INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.