Modernizacja linii 220 kV
Byczyna - Siersza


Kwadrat


Lokalizacja inwestycji

Modernizowana linia 220 kV Byczyna - Siersza o długości około 15,64 km przebiega przez województwo śląskie.


Dokładne informacje w poniższej tabeli:

WojewództwoPowiatGminaPrzybliżona długość odcinka
linii w poszczególnych gminach (km)
małopolskiechrzanowskiTrzebinia3,58
Chrzanów2,27
śląskieJaworznoJaworzno9,79
Łączna długość: 15,64 km

Trasa linii 220 kV Byczyna - Siersza

Trasa modernizowanej linii na tle podziału administracyjnego Polski

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.